Opis dosare arh. Paul Smărăndescu


Arhiva arhitect Paul Smărăndescu (prescurtat în text PS)IV/3, 134 f., 1916-1918
§  Cuartiruirea Iaşi, Şcoala prof. Sfântul Sava, 1916
§  Acte din război 1916-1917: permis liberă trecere în zona militară, permis de liberă trecere la Marele Stat Major Iaşi, interogator

XCVI/1, 291 f., 1921-1927
Expertize diverse:
§  Banca Românească, str. Smârdan 5
§  Stein/Weinberg, Calea Griviţei 100-102, 1921
§  Vilă Sinaia, blvd. Ghica 56 pentru sora Marthei Bibescu, Quaranta Zulino, distrusă de război, reparaţii la casă şi amenajarea grădinii
§  Litigiu in str. Mântuleasa 21 intre Radu Laurian şi Filofteea Odette Pangratti, arh. Ştefan C. Radu cu locuinţa in str. Mântuleasa 15 fost 21
§  Str. Temişana nr. 11, Cleopatra Stănciulescu, 1921
§  Vasile Dincescu din str. Ştirbey Vodă nr. 164, expropriere
§  Soc. Tramway si Cai Ferate vs. Primarie, 1921
§  Expertiză casa din str. Mântuleasa nr. 1
§  Str. Polonă nr. 34 fostă 40, între Maria Brătescu şi Toma Câmpeanu
§  Str. Gr. Alexandrescu 78, sculptorul Pavelescu Dimo vs. Gh. Radulescu
§  Str. Plantelor 17-19, litigiu între Marin Ionescu şi Marco Presente, 1922
§  S.O.N.F.R. vs. M.C.I.P., str. Ştirbey Vodă 57, 1923
§  Dna. Franasovici din str. Pitar Moş 20, 1923
§  Str. Academiei 16, Solacolu Troian vd. Dobrovici
§  Pisiotta vs. Lalli si Metaxa, pentru administrare Hotel Palace, 1924
§  Evaluare imobil Gongopol din str. Gen. Lahovary 40, 1923, terminat doar subsol si parter
§  Soc. Dacia Romania, str. Piata Amzei nr. 5, evaluare, 1923
§  Soc. artistică Regina Maria, expertiza Dumitrescu, Poenaru, Franciscu, Rovinaru, Dobriceanu vs. M.C.I.P., 1922
§  Expertiza averii supusului bulgar Guechoff, Calea Victoriei 27, Hotel Regina din str. Carol 58-60, Calea Moşilor 80, Şos. Bonaparte 27, 1923
§  Str. Episcopiei nr. 2, evaluare propr. Florian I. Procopie-Dumitrescu, 1924
§  Imobil din Calea Victoriei nr. 66, depozit de grâne Josef vs. Riegler, 1924-1925
§  Expertiza ap. Apostolu din str. Columb 15 vs. chiriaş Ştefan Popescu, 1925
§  Soc. Victoria vs. Bernard Bram, 1925
§  Carcaletzeanu vs. M.C.I.P., propr. Calea Rahovei 38 fost 48, 1926
§  Soc. Victoria pentru mai multe proprietati
§  Conac moşia Mârşa din jud. Vlaşca, Manolescu vs. Lazarovici, 1927
§  două planşe ce nu sînt proiecte de Smărăndescu: Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa (Közvagohidi Ut.) cealaltă pentru conacul Mîrşa-Vlaşca, 1926

XCVI/2, 437f., 1919
Expertize diverse:
§  Maria Sc. Yarka, 1918-1919, Preajba din jud. Vlaşca, inventar moşie Carol Cita Davila, ginerele ei prin căsătoria fiicei ei, Arabela Yarka, domiciliu in Şoseaua Kiseleff 13bis.
§  Imobilul Gr. N. Filipescu din str. Dionisie 18, ocupat de nemţi
§  Inventarierea pagubelor suferite de arh. Ernest Doneaud prin ocuparea de către nemţi a casei din str. Christian Tell (Benisch-Patzelt), lista proiectelor sale dinainte de război
§  Duduca Sefera cu Mihail Vlădescu, str. Avram Iancu nr. 12-14, 1919
§  Banca Marmorosch-Blank, str. Paris 4, 1919, arh. antreprenor J. Lubojacky din str. Bis. Alexe nr. 5
§  Lt.col. avocat Slăniceanu Ştefan, str. Semicercului 7, Mântuleasa 33, Calea Griviţei 148-150, 158-160, 162-166, inventare
§  Asoc. Tehnică Concordia a ing. Alex. Aldea şi arh. Sarvaş Belu din str. Câmpineanu 39, închiriază Calea Griviţei 166 lui Clemente Santalena pentru depozit de piatră
§  Elena Oprescu din str. Luterană 6 vs. Silvio Asquini, execuţie în 1916, expertiza din 1919
§  Soc. Marilor Stabilimente din Buşteni
§  N.R. Căpităneanu, Calea Dorobanţi 68, 1919
§  Haralamb Fundăţeanu, Aleea Alexandru 7, Parcul Filipescu, 1919
§  Sanatoriul Antoniu Maria, dr. A. A. Antoniu, str. Pr. Ghica 3 şi teren pe str. N. Ionescu
§  Maria Apostolu, dl. Schenker din str. Columb nou 2
§  C.N.Vasiliu contra Soc. Agricola, Ploieşti, str. G.Gr. Cantacuzino 20 fost str. Târgovişte 205
§  Calea Călăraşi 56 colţ cu Remus
§  Soc. Mercur, Olteniţa, jud. Ilfov
§  Elisa si Ion Brătianu vs. Alice Cristopol, chiriaşă în str. Barbu Catargiu 5, 1919, zugrăveli, cazan instalat, rep. Cesare Fantoli
§  Banca de Scont vs. Arh. Antreprenor Mihail Hartel
§  În lipsa arh. E. Doneaud este numit Smărăndescu, imobil reconstruit după prăbuşire
§  Col. I. Nicolescu vs. Gr. Cerkez, vecini, Calea Victoriei 177-179, umiditate; Gogu Cerkez în regimentul 68 infanterie
§  Banca Dacia Generala, str. Stavropoleos, extindere etaj şi mansardă
§  Expertiză la Hotel Palace şi Cazinoul din Sinaia, P.S. împreună cu D. Marcu

XCVI/3, 135f., 1935-1936
§  Bloc Boroşiu Cicerone, Calea Moşilor 136, 1935, 1936, Str. Lipscani 100, la inters. cu bd. I.C. Brătianu, colţul de SE al intersecţiei, Leopold si Carol Schindl

XCVI/4, 71f.
§  Societatea Letea, Matei Millo 12, 1937

XCVI/5, 192f.
§  Soc. Letea, Matei Millo 10-12, 1937, antrepriza ing. E. Prager din str. Colţei nr. 33 (fost Sfinţilor), instalaţii ing. Teodoru, Freres Sulzer (semneaza Romanowsky), Brown Boveri
§  Autorizaţie obţinută cu mari probleme de la Primăria de Verde, au micşorat faţada la 7 camere în loc de 9, au avut de scos apa cu pompele
§  Lucrare aproape terminată la 18 ianuarie 1938 (f. 159)
§  Unele apartamente sau garsoniere erau închiriate privaţilor
§  Onorarii PS: 1925 Oficiul de hârtie 5%, 1% beton armat, 2,5% instalaţii; 1926 Creditul Rural 5%; 1936 Oficiul de hârtie 15% pentru că a avut şi mobilier, părţi decorative şi covoare; iniţial i se acordase 4% construcţie şi 2% instalaţii, dar solicită 5% construcţie şi 15% mobilier, lambriuri şi părţi decorative (f. 185)
§  Soc. Letea era condusă de un Brătianu (f. 186), februarie 1939
§  PS spune că a fost angajat Roger Bolomey pentru un depozit din str. T. Vladimirescu, fiind favorizat de fratele sau co-administrator

XCIV/8, 11f.
§  D. Neagu, Batiştei 16, clădire cu calcan, 1937, 1938

CIX/1, 15f.
§  Palatul Senatului, planuri, 1926 (E. Doneaud)

CIX/2, 21f.
§  Vizita primarului Parisului, René Figuet, la Bucureşti, 1923

CIX/3
§  Paul Vasilescu, Tîncăbeşti, Ilfov, 1915


CIX/4, 53f.
§  Biserica Sinaia, Bd. Ghica, 1933-38; dl. Calista supraveghetor şantier, fără pregătire tehnică (zice PS)
§  1937 oct. spune că va trimite desenul tâmplei (f. 46, 47, 48, 49, 50) şi al mobilierului
§  Pictura interioară se acordase Ninei Arbore şi PS e deranjat că nu a fost consultat (fusese plecat 1 lună în străinătate)
§  Parohul cere ca în comisia de recepţie să fie chemat pictorul Costin Petrescu
§  Mobilierul s-a realizat la atelierul Tecuşanu din Sinaia
§  Plan de situaţie/proiect de biserică, arh. Jean Burcuş (f. 37)
§  Plan foarte mare, PS, 1933, cu multe detalii şi pe verso (f. 38, 39); aprobat cu semnăturile consiliului parohial (f. 40), foiţe calc (f. 41, 42, 43, 45 diferite încercări)
§  Casa dr. Dinu Brătianu, Bd Colţei/ Lascăr Catargiu colţ cu str. Puţu de piatră, 1912 (f. 51-53), casă cu etaj, neoclasică, elemente de lemn deco la nivelul cornişei şi acoperişului, bosaj pe faţade, stil chalet elveţian

CIX/5, 63f., 1923-1926
§  Oficiul de vânzare de hârtie, Str. Matei Millo 10, 1936; terenuri învecinate; închiriază sediul Viilor Brătianu, modificări 1935, antrepriza Emil Prager, deviz şi PV recepţie

CIX/6, 144f. +2bis
§  Oficiul de vânzare, fabrica de hârtie, Str. Matei Millo 9-9bis, 1924-1925
§  Arh. Simionescu, 1922 (?)

CIX/7, 9f.
 • Hipodrom Floreasca, Societatea naţională pentru îmbunătăţirea rasei cailor, Societate Anonimă Română, mai 1922
§  Atelier de sculptură L. Klier din str. Pandele Dinu 4

CIX/8, 59f.
§  Corespondenţă cu librăria Vincent, Paris, cărţi comandate, 1914

CIX/9, 9f., 1925
§  Casă Str. Arcului 2, A. Manissalian, S = 947 m.p., in spatele bibliotecii Bis. Armeneşti, fără faţade, foiţe calc

CIX/10, 38f., 1909 - 1939
§  Corespondenţă (diverse 1909-1910, unităţi şcolare, biserici, invitaţii, cărţi de vizită)
§  Şcoala de fete, 1910, reparaţii
§  Biserica Sf. Paraschiva din Râmnicu Vâlcea, reparaţii, 1910
§  Şcoala N.R.Codreanu Bârlad, reparaţii 1914
§  Leon Cantacuzino din Băleni, jud. Covurlui
§  I. Oteteleşeanu îi trimite bani, 1915
§  Mausoleu V. Alexandri, Mirceşti, 1916
§  Gen.?, str. Visarion colţ cu str. Brutari
§  Inst. de domnişoare al Soc. Naţionale Ortodoxă a Femeilor, Alexandrina Cantacuzino, se plânge că antreprenorul Cesare Fantoli nu a început treaba şi nici Bossel nu a adus maşina de încălzit
§  Duiliu Marcu, director al Comisiunii pentru Reconstruirea Regiunilor dărâmate de război, secretar Peternelli, 1919
§  Expertiza imobilului Maltezeanu (fost Bomboneria Popovici) din str. M. Millo 10
§  Vânzare vilei Mitiţă Constantinescu din Balcic, 6 noiembrie 1937, 600000 lei
§  Alte comisii, şedinţe, concursuri publice, întâlniri CTS

CIX/11, 9 f., 1929
§  Banca Comercială Română Ploieşti, 1929

CIX/12, 15f. +broşură, 1919
§  Brăila (concurs biserică Sf. Arhangheli cu noul hram Sf. Dumitru), 1919; plan general Brăila
§  Testament filantrop Dumitru Ionescu
§  Spital maternitate în Piaţa Nordului
§  Schiţe urbanism

CIX/13, 7 f., 1916
§  Vila P. Vasilescu, Tekirghiol sau Tâncăbeşti, 1915-1916, conac, antreprenor ing. G.S. Săpunaru

CIX/14, 6 f.
§  Casa Popescu Vasile, Str. Mecet 23, sept. 1909, lucra în Pasajul Român ca avocat, plan de situaţie pictat, S=136,80 m.p., plan parter, foi calc
§  Scrisoare de la propr. către PS să mai treacă pe la construcţie căci se dărâma şi se refac ziduri, mai 1910
§  Dec. 1910 nu era gata încă căci nu găsise lucrători pentru imitaţia de stejar şi vopsitoria o amâna pentru primăvara 1911; propr. nu mai avea bani să facă şi mobilierul de sufragerie aşa că PS nu e plătit pentru proiect şi nici pentru o expertiză de 100 lei; reiese că arhitectul ar fi dorit să trimită potenţialii clienţi să viziteze casa, dar proprietarul spune ca nu e gata nici in interior nici la exterior
§  PS primise un acont de 800 lei, el estima că valoarea construcţiei era de 30000 lei, iar propr. de 24000 lei, apar neînţelegeri între ei pentru achitarea onorariului lui PS

CIX/15
§  Casa Al. Hassan, str. Popa Soare 51, 1918-1923, antrepriza Tiberiu Eremia, 1923 sculptor I. Iordănescu; proprietarul magazinului Au bon Marché din str. Lipscani 60; deco I. Haug 1924

CIX/16, 11 f.
§  Casa Ing. Theodor Săvulescu, Str. Scaune [N. Filipescu] nr. 12-14, 1921, ante-măsurători, planuri pe foiţe calc, faţada cu parter si doua etaje, 222 m.p., trapezoid, S=547, 67 m.p. construiţi, stil neoromânesc

CIX/17, 60f.
§  Casa C. Argetoianu, şoseaua Kiseleff, 1921, solicitase planurile casei din str. V. Emanuel depuse la Ministerul Muncii
§  Costuri atelier arhitectură: un desenator 6000-8000 lei/lună
§  Casa din Şos. Kiseleff evaluată la 3,5 milioane lei, onorariu 7% arhitect, dar pentru că nu realizase lucrarea îi cere doar 75000 lei planuri şi devize, stil cu mansardă înaltă, mai degrabă clasică

CXIII/1, 286f.
§  Imobil Smărăndescu, Bd. I.C. Brătianu nr. 57
§  Ante-măsurători, devize, oferte şi contracte (apare şi ceva pentru proprietatea sa din blvd. Take Ionescu 27)
§  Planuri foiţă de calc şi ozaliduri, parter + 6 etaje, 2 faţade, ing. Ferber semnat

CXV/1
§  Sanatoriul Dr. Antoniu, Str. I. Mincu 5-7, 1932

CXV/2, 32f
§  Casa Dimitriu, str. V. Boerescu colţ cu str. Cuza Vodă, Sinaia, 1929, propr. era vice-preşedintele Institutului Român de Ştiinţe Administrative, fost ministru, antreprenor Morsiani, Leonardo Castagnoli din str. Luminei, Sinaia, fabrica de tuburi presate, balustrade de ciment; 2 planuri la dosar

CXV/3
§  Casa Jean Th. Florescu, str. Armenească 11 bis, 1924

CXV/4, 32f
§  Casa Prof. Christea N. Giovanidis, Str. Munteanu colţ cu Str. Popa Savu, 1923, menţionat „anulat”, faţada cu prăvălii la parter şi pridvor la etaj, acoperiş înalt cu mansardă

CXV/5, 28f.
§  Hotel Parc, Sinaia, prop. Constantin Grigorescu, bd. Ghica, 1929

CXV/6
§  Casa I. Herck, Parcul Principesa Elena, 1923

CXV/7, 11 f.
§  Casa dr. Hönig, Str. Ghika, 1923

CXV/8, 28 f.
§  Propr. Teodor Iliescu, Str. Gh. Panu 8, 436 m.p. teren, 115 m.p. construcţie, 800000 lei, 1927, neoromânesc, etaj şi mansardă, locuinţe servitori
§  Notat numele lui Ettore Battigelli din str. Abrud 76 pe verso plan,  cel mai probabil antreprenorul

CXV/9, 15 f.
§  proprietatea ing. Lazărson/ Lazăr Sohn, str. Columb Nou 4, 1924, neoromânească

CXV/10, 14 f
§  Garajul Leonida, schiţe, 5 etaje, Art Deco, 1932

CXLII/1
§  Imobil Ing. E. Prager, Str. Sfinţilor, 1933, 2 schiţe, P+4+M

CXLII/2, f. 1-28
§  Prefectura Giurgiu, 1924 [inclusiv Planul oraşului Giurgiu treîntocmit de architectul oraşului M. Bilargiu, 1922]

CXLII/3, 2 f.
§  Proprietatea Paul Rădulescu, Calea Călăraşilor nr. 19, 21, 23 şi 25, plan de situaţie 1912

CXLII/4, 48f.
§  Proprietatea R. Sfetea, Str. Mircea Vodă colţ cu Călăraşi, 1931, bloc

CXLII/5, 92f. +broşură
§  Societatea Centrală Agricola, Str. Franklin – Str. C.A. Rosetti, transformare şi completare, 1931

CXLII/6, 1 f.
§  Societatea Dacia România, local vechi, Str. Boteanu – plan, iunie 1925

CXLII/7
§  Propr. M. Ştefănescu-Griviţa, str. Ienăchiţă Văcărescu (Poetului) 48, 1925

CXLII/8
§  Casa Eliza Toma Ţaciu, str. Dionisie 19bis, 1924, devize, planuri

CXLVII/6, f. 1-53
§  Dr. Antoniu, Văleni, Muscel, reparaţie biserică 1925
§  Proprietate Str. Col. Mihai Ghica nr. 22-24
§  Pavilion alienaţi, garaj, modificare Sanatoriu Techirghiol 1928

CXLVIII/7, f. 1-24
§  Agricola, Calea Victoriei colţ cu str. Marconi, incendiu 1927, refacere acoperiş şi mansardă, deviz

CXLVIII/8, f. 1-49
§  Dr. I. Bălăcescu partaj cu Margareta Stelian Georgescu, reconstruire casă şi supraetajare, Str. N. Bălcescu nr. 39, 1927

CXLVIII/9, f. 1-22
§  Banca Marmorosch-Blank, Str. Carol nr. 78, 1927, deviz, lucrări de arhitectură şi supraveghere clădire

CXLVIII/10, f. 1-16
§  Cavou Berlescu, Bellu, 1926

CXLVIII/11, f. 1-10
§  Vila Bildirescu, Băneasa, Teleorman

CXLVIII/12, f. 1-10
§  Biserica Răduleşti

CXLVIII/13, f. 1-43
§  Adăugare aripă (bucătărie şi garaj) la propr. Colibăşanu, Str. Th. Aman nr. 37 fost 4, 1923

CXLVIII/14, f. 1-6
§  Cavou Chiroiu, Bellu, 1928

CXLVIII/15
§  Propr. ing. Capşa, Str. Av. Muntenescu nr. 15, Parcul Domeniilor, 1932

CXLVIII/16, f. 1-15
§  Concurs Casa Avocaţilor, 1930-1931

CLIV/ ? cota nouă 1373

§  Sentinţa, Marile Stabilimente din Constanţa, 2 oct. 1915
§  Note tehnice, expertiză arh. Cerkez
§  Act de expertiză Soc. Titan, feb. 1916
§  Expertiză Prefectura Constanţa, martie 1916
§  Expertiză Soc. Tramvaielor şi Primărie

CLIV/1, 305 f. +5 broşuri
§  Expertize diverse (Cazino Sinaia, Depourile Bonaparte, Teilor, Soara, şerban Vodă, Lânăriei; depoul şi uzina electrică Grozăveşti etc. –planuri [?1915])
§  Ing. C.M. Vasilescu, Inst. Balneara din Sinaia, 1914
§  Baia Centrală din str. Bis. Enei, Ing. C.M. Vasilescu, ing. Gr. Cerkez şi Vulcan
§  1915 Athenée Palace, evaluarea lipsurilor constr. Th. Pradeau (nu Bradeau) antreprenor
§  Sinaia Hotel, Cazinou, Gr. Cantacuzino şi Nicolae Lahovary
§  Henry Genvre antreprenor Ghende ing, casa Genvre din Bruxelles
§  Edmond, Edgard şi Yves de Marcay, francezi, subantreprenor C. M. Vasilescu, o carte cu toate lucrărilor
§  Arh. P. Antonescu şi Schmidigen

CLV/1, 21 f. Istoricul proprietăţii sale
§  Creditul Funciar urban, Acte teren, construcţii 1803-1853 (Uliţa Podului Mogoşoaiei, mahalaua Popa Cosma, licitaţie din 20 iulie 1803, propr. Niculae Postelnicul, adjudecată asupra lui Dim. Cernovodeanu pentru 1740 lei)
§  Litigiu din 10 decembrie 1803 între Ioana şi fratele ei, Nicolae Postelnicul
§  24 ian. 1804 act
§  24 ianuarie 1851 G.C. Tataranu vinde casele luate de la socrul său, Teodor Predescu din neamul Cernovodenilor, cumpărate de fin de la nepot

CLV/2, f. 1-26 Istoricul proprietăţii sale
§  Creditul Funciar urban, Acte teren, construcţii 1819-1884 (Calea Victoriei nr. 200)
§  Act de deces 13 mai 1876 Marghioala Diamantescu

CLV/3, 18 f. Istoricul proprietăţii sale
§  Creditul Funciar urban, Acte teren, construcţii 1919-1939 (Calea Victoriei nr. 200)
§  Vânzarea 2 iulie 1919
§  Autorizatie de reparatii pentru C.V. nr. 186
§  Vânzarea C.V. nr. 186

CLV/4
§  Restaurarea mănăstirii Căldăruşani, 1911 (corespondenţă Ermil Pangrati – Administraţia Casei Bisericii)
§  Referat asupra bunurilor de la Căldăruşani
§  Arh. Gr. Cerkez restaurator, apr. 1911

CLV/5, 24 f.
§  Lucrări pentru Ministerul de Externe (proprietatea din Aleea Blank A, nr. 5, 1925)
§  Devizul rep. fostei uzine electrice
§  Act de expertiză str. Popa Nan 62, 1921
§  Act de expertiză Calea Văcăreşti 3, 1921
§  Act de expertiză Elena Tomescu, str. Cuza Vodă nr. 48, 1921

CLV/6, 4 f.
§  Proprietatea Juliu Zanne, Str. Solon nr. 12, 1929, intervenţie arh. Ernest Doneaud

CLV/7, f. 1-19
§  Oficiul fabricii de vânzare a hârtiei, Calea Plevnei nr. 266, 1914-1926

CLV/8, f. 1-46
§  Casa Arnold Peter [locuia pe Str. D.A. Sturdza nr. 17], construcţie în şoseaua Jianu nr. 50, 1927, devize, planuri

CLVI/1, 28 f.
§  Acte Vasilica Oprescu, 20 ani, internată la Maternitatea, fişe de observaţie spital, 1887, a doua naştere, primul copil mort
§  dr. Paul Marcovici, soc. de asigurare, 1892
§  Anunţ naştere fiu Marcovici Jean, 1898, ianuarie 21/2
§  Acte Nae Ionescu, dr. Stoicescu, 1886, Spitalul Colentina
§  Fişă călugăriţa Maria Florian, 35 ani, Ef. Spitalelor Civile, 1885
§  Carte de vizităa dr. Josef Poras, Bucovina şi Viena
§  Statutele Soc. pt. Invăţătura israeliţilor români
§  Chitanţe dr. Paul Marcovici
§  Primul congres francez de stomatologie, 1907

CLVI/2
§  Palatul Artelor Cinematografice, Paul Nicorescu reprezentant al Casei Diamand, Londra, Pal. Artelor Cinematografice era o extindere a Teatrului naţional, Calea Victoriei, Câmpineanu (nume actual), 1912

CLVI/3, f. 1-16
§  Casa Zlatcu, Str. Doamnei

CLVI/4, f. 1-29 Istoricul proprietăţii sale
§  Casa Eliza Smărăndescu, Calea Victoriei nr. 186-188, iul. 1937
§  Proprietatea Slătineanu-Smărăndescu, 1935
§  Relevee Calea Victoriei nr. 196, 198, 200 (inclusiv o faţadă în laviu)

CLVI/5, f. 1-8
§  Imobil Leonida, Bd. Take Ionescu, 1932

CLVI/6, 3 f.
§  Banca Ilfov, Calea Victoriei, 1928

CLVI/7, f. 1-15
§  Casa Capşa, Calea Victoriei, 1936 [proiect bloc 10 etaje]

CLVI/8, f. 1-29
§  Tache Popescu, Turnu Severin, 1912-1925

CLVI/9, f. 1-17
§  S. Cavadia, Brăila şi Piaţa R. Carol, schiţe 1912

CLVI/ 10
§  Concurs Senat, Piaţa Naţiunile Unite (nume actual), 1911

CLVI/11
§  Regulament construcţii Sinaia – concept [Acest regulament, întocmit de arh. Paul Smărăndescu, arhitectul comunei, s-a votat de Comisiunea interimară a comunei Sinaia din Jud. Prahova în şedinţa ordinară din 20 septembrie 1931, care după ce va fi aprobată de autorităţile tutelare, va fi publicată în Monitorul Oficial, intrând după aceasta în aplicare.] [avea plan de sistematizare “alăturat”, neidentificat în arhiva BNR]

CLVI/12, f. 1-45
§  Proprietatea Eugen Melik, Str. Spătarului nr. 22, reparaţii radicale, au pastrat unele ziduri, planşeul subsolului 1920 şi 1931-1932, instalaţii moderne, este amintită şi casa din Buzau, îi refuză schiţele

CLVI/13, f. 1-17
§  CFR – Casa Muncii, planuri tip, 1920-1921

CLVI/14, 6 f.
§  Casa Manolescu, Ialomiţa

CLXXX/1, acte personale
§  Invitaţii de nuntă 1890-1911
§  2 octombrie 1911 căsătoria PS cu Lisette Rădulescu
§  Agnes, mama lui PS
§  Meniuri 1901-1927
§  1917 căpitan PS

CLXXX/5 Athenee Palace, etaj VI, peste terasa beton, 1920, f. 8 poză cu adaos

CLXVIII/1
 • Piaţa Regele Carol, Soc. Generală, 1912

CLXVIII/3
§  Proprietatea Zoe Paucescu, jud. Teleorman, com. Săceni, 1909

CLXX/1, 193 f.
§  Liceul de fete Regina Maria, str. V. Conta 1 colţ cu str. N. Filipescu, 1924-1928, o nouă aripă, antrepriza T. Eremia, planuri, devize, documentatie multianuala, mai multe aripi de cladiri 1932


CLXXV/3, 1633
§  Refacerea caselor C.F. Robescu din Bl. Carol 6, 1921, planuri 1922

CLXVIII/6
§  Imobil Societăţile Dacia - România şi Naţionala, denumit şi imobilul Oteteleşanu, Cl. Victoriei, str. Teatrului/Matei Millo, 1914

CLXVIII/10
§  Imobil N.D. Câmpina, str. Arhivelor, str. Izvor, nr 14, 16, 1914

CLXVIII/12
§  Conac dna. ing. A. Teodoreanu, moşie Girov, 1939

CLXVIII/14
§  Casa Demetriu, Buzău, 1914
§  Casa Panait Ionescu, Romulus 67

CLXXXV/1
§  Imobil Simion Gheorghiu Galati, str. Domnească, str. Logofăt Tautu 5, 1922
§  Teatru şi prăvălii în str. Gamulea?, Hotel Cinema, 1922

CLXXXV/2
 • Olăneşti, 1920, Sanatoriu, Banca Marmorosch Blank, plan oraş f. frumos restaurat

CLXXXV/4
 • Banca cerealiştilor din str. Academiei 4, demolată în 1920 şi reconstruită în 1922

CLXXXV/5
 • Soc. Agricola

CLXXXV/6
 • Agricola din Calea Victoriei, ing. C.M. Vasilescu, 1912, recepţie 1914, reparaţii 1920

CCXVII/8, 10f.
§  ing. Romanowski, Parcul Bonaparte, str. Roma, doar deviz

CCXVIII/3, 243 f.
§  1913, 1919-1921 acte expertiză
§  Str. Armaşului nr. 19, Soc. Regina Elisabeta, 1919, imobil ipotecat la CFU in 1894
§  Alcalay Leon şi Micu, Ernestina dr. Sperling şi Rebeca dr. Landau, proprietari în Calea Rahovei 109, et. 1 pentru imobilele din str. M. Milo 6, str. Sarindar 14 si str. Oteteleşeanu 5, Sălile de spectacol Alhambra si Maxim, arh. C. Iotzu expert 1919, apoi Ion D. Trajanescu
§  Str. Ştirbey Voda 160, imobil N. Grigorescu vândut ing. Coriolan Stănculescu, 1920
§  Imobile Dimitrie Vasilescu, str. Clucerului 25 şi str. Col. Ghica 62, Bucureşti şi str. Ghica 51, Sinaia
§  Chirii propr. gen. Angelescu, str. Sculpturei 2-4
§  Pantor vs. Niculescu, imobil din str. Brutus 10-12, 1920, expert anterior arh. Ctin. Dobrescu
§  Str. Mircea Vodp 62, fam. Iliescu Al. şi Viorica, 1920
§  Str. Viena nr. 8, 1920 pentru materiale de constructie din 1916, ocupatie germana, firma Maximilian & Leondard pentru un proiectat teatru de vară
§  Calea Victoriei nr. 152, 1920, Navilla dr. Krainic
§  Calea Moşilor nr. 203, 1920, soţii Ciocârlan domiciliaţi acolo vs. Soţii Alexandrescu din str. Romulus 28
§  Str. Domniţei colţ cu str. Lipscani, 1920, moştenitorii Dr. Leonte
§  Calea Griviţei 138, Fabrica Gaiser, 1920
§  Distrugeri trupe germane, casa dr. Ciru Iliescu, str. Polonă nr. 2, 1920
§  Str. Alex. Lahovary nr. 33, 1920, mobilier luat de nemţi fam. Vasile Golescu
§  Fam. Alexandrescu, 1920: succesiunea imobilelor din Calea Moşilor 125, str. Armenească nr. 95, str. Mântuleasa nr. 29, str. Sinagogă nr. 6, str. Lipscani nr. 66
§  Str. Licurg nr. 6, 1920, degradari ap. Elena Petrescu vs. S. Dobrea
§  Vladescu vs. Mihailescu, str. Popa Nan 62 si str. Bucur
§  Tănase Dumitrescu, decedat in 1915, expertiza din 1921, vaduva Zigura şi defuncta Aurelia E. Solacoglu; moştenitori Maria T. Dumitrescu, Dem. Oprea Soare, De. T. Dumitrescu, Paraschiva Venera Dr. Zigura şi Elie Solacoglu; imobilele din str. Baratiei 38, Calea Vacaresti 3, Calea Vacaresti 16, str. Carol 112 -114, str. Livadea cu duzi 50
§  Eforia Spitalelor Civile vs. Dr. A. Zussman, C. Zussman şi Hoenig, 1921
§  Dna Piantini Lamotescu, expertiza imobilului din str. Gen. Lahovary 56, 1921
§  Imobilul dl. A.C. Bogdan-Piteşti din str.Ştirbey Vodă 36, oferit garanţie ipotecară pentru un împrumut luat de la dna. Alexandrina Montessi născută Jules Zanne, 1921
§  Succesiunea def. Marin Marineanu, 1921, expert anterior arh. Er. Lăzărescu, propr. Kogălniceanu nr. 41 

CCCXXVI/ 1 a şi b
§  Palatul Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră
§  E. Wolff, fabrica metalurgică
§  Deviz blvd. Brătianu, autorizaţie, caiet de sarcini
§   
CCCXXVI/3, perioada 1907-1915
§  Adresa lui în iulie 1907 era str. Mântuleasa nr. 38
§  Expertize: intre arh. Alex. Baucher si fam. Gen C. Pallady, Calea Dorobanţilor 96
§  Str. Mercur colţ cu blvd. Colţei, 1907
§  Moştenitorii def. Aizic Ilie vs. Ioan N. Marian, imobil Str. Sf. Apostoli 24, febr. 1908
§  Arh. Cristofi Cerchez pentru expertiza devizelor arh. M.C.Simionescu, iulie 1906
§  Febr.1908, Primăria Alexandria vs. Dimitrie C. Iliescu, str. Fundăturei
§  Ionescu-Georgescu-Olănescu, str. Iancu Costea nr. 5 (Grant)
§  sept. 1908, fam. Voica, Niculescu-Georgescu, Calea Văcăreşti 21, Câmpul Roset, lângă blvd. N. Golescu
§  sept. 1908, avocat Nicolae Mitescu vs. Zuchar, str. Triumfului nr. 2 fost 6
§  Contesa Marie de Montesquiou, prin avocat Ulviceanu vs. Irina Blanc, imobilul de lângă Hipodromul Băneasa, cauza surpării gheţăriei, conac Bibescu pe moşia Băneasa-Herăstrău, constructor gheţărie Wladimir Bortnowski, administrator moşie de Dufour; arsese vechea gheţărie şi se refăcuse şarpanta în dec. 1908 Ambrozie Tomasoglu, str. Mihai Vodă nr. 3, fost 1, lucrări 1909
§  1909, imobil Cleopatra I. Stănciulescu, str. Prelungirea Căprioarei nr. 2 vs. Constructor Adamoli
§  Imobilele M. Voiculescu din str. Vaselor 27 şi Sf. Nicolae 144, mai 1909
§  Mai 1909, Florica V. Moscu şi Virgil Moscu, str. Ţăranilor 7
§  Leon Loebl, apartamente închiriate din 1899, Soc. Creditul Funciar Urban din Iaşi
§  Oct. 1909, Margareta Hill, str. Lipscani 24 fost bis, vroia să îl cumpere
§  Oct. 1909, Camera de Comerţ, str. Doamnei 13, Ştefan Burcuş, antreprenori Nicolae Forabosco, pietrărie Gh. Boboc, piatră marmură Clement Santalena, sticlărie, vitrouri Hugo Gross, fierărie I. Haug, tâmplărie Lack şi Blau; arh. delegat Thoma Dobrescu
§  1908, Ioniţiu şi Schlessinger, constructor Michellini Marion, Calea Moşilor 47, latrina
§  M. Davidoglu vs. G. Serafim, str. Furiilor 3
§  Dimitrie Racoviţă 7
§  Manoach din str. Lipscani 18, 1910
§  Regina Hillel, tutora fiului Emanoil, Magazinul „La milion”
§  Apr. 1910, Vasile Popescu, Str. Mecet 23
§  Ing. Massalski, 1908/1910, str. Labirint 78
§  Fam. Moscu, revenire în 1910
§  I. Scărlatescu, iul. 1910, Alexandra, str. Lipscani 4
§  Smărăndescu locuia sau lucra în str. Karadgeorgevici 5 în iulie 1910
§  Alexandru Bellu, str. Dionisie 2 vs. Arh. Demetru Athanasiu, str. Verde 11, iul. 1910, moşia Tătăreşti din jud. Teleorman, conac în stil românesc, descriere decoraţie Urlaţi ca model pentru noul conac
§  Iul. 1910, Ecaterina Ionescu din Calea Rahovei 251 vs. Mihalache N. Ruse
§  Ioana Radu Ion din comuna Moara Domnească
§  Ecaterina şi Dimitrie Maimarolu din str. Şaguna 1 vs. Soc. de asigurare Dacia România, mai 1911, incendiu, sunt numiţi arh. Thoma Dobrescu, Paul Smărăndescu şi Ernest Doneaud, 150 lei fiecare
§  1912, Sofia Petriceanu din str. Alex. Lahovary 43 vs. Arh. Cristofi Cerchez, prima expertiză din 1909, proces 1916, supliment expertiză 1914, ajung până în 1920
§  Maria Athanasovici, Piaţa Lahovary 1, martie 1912 vs. Dobrovici
§  Maria Mateescu, Văcărescu I nr. 33, mai 1912
§  Jean Calimachi, aug. 1912
§  Smărăndescu activa în Calea Victoriei 200 în 1912
§  Ing. C.M. Vasilescu din blvd. Colţei 76, Klier/Kamengy, decoraţie interioară cazinoul din Sinaia
§  Arh. Mehedinţeanu, sept. 1912, str. Sabinelor colţ str. Acvila în 1893
§  Moşia Gângiova, Comaştrui-Ghighera, jud. Dolj, Pantelimon Constantinescu; conac Găvanul, oct. 1912 conac Ghighera, conac peste Jiu, conac Gângiova
§  Cazarma Regimentului Vasile Lupu 36 din Cernavodă, arh. Jean Pompilian şi I. P. Paxino, starea lucrărilor
§  Ferraudo, oct. 1913, str. Plantelor colţ cu Mântuleasa stradela
§  Catargi Ecaterina, soţia lui Henri, str. Carol 70, str. Căldăraru şi Cheiul Dâmboviţei şi Maria Th. Ionescu, cu arh. Ştefan Burcuş
§  Cesare Fantoli vs. Dacia România, nov. 1913, Calea Dorobanţilor 56-58, azi Piaţa Lahovary 60
§   incendiu la imobilul moştenitorilor M.Z. Chrissoveloni în Brăila, Grădina Publică 2
§  Arh. Oscar Maugsch, expert numit de Dacia România în nov. 1913
§  Dec. 1913 Şt. Spirescu, Blvd. Dreptului
§  Febr. 1914, Calea Victoriei 144, T. Agnostiade şi Frantz Schmidts, arh. Lăzărescu făcuse deja o expertiză apoi e chemat Smărăndescu
§  Mai 1914, Lazarovici şi Marinescu, str. Mihai vodă 5 bis A
§  Margot Orăscu, născută Darvari, str. Carol 19-21, planuri de I.D. Berindey, construcţie nu se realizare, 15 iunie 1914
§  P. Petrescu vs. M.L.P., iunie 1914, M.L.P. reprez. de arh. Ioanid
§  C. Brandolini antreprenor vs. Constantin Dimitriu, str. Sf. Ionică 4, iulie 1914
§  Str. Câmpineanu 2, iul. 1914, Berăria Hercule Fulga Azuga
§  Str. Lipscani 57, Iancu Hechter şi rudele, pârâţi de vecinul Petre Ganciu, martor Ernest Doneaud şi constructorul, 1913
§  Arh. Smărăndescu locuia în iunie 1914 în blvd. Colţei 78
§  Catargi vs. Lobodeanu, nov. 1914
§  Maria S. Papachezol Catargi vs. Sonnenfeld, Goldman şi Lobodeanu, str. C.A.Rosetti 25
§  Ecaterina şi Al. Dobriceanu consilier la Înalta Curte de Casaţie vs. C.M. Vasilescu ing., imobil în str. Popa Rusu 14, 1914, pereche de case, arh. Nenciulescu
§  Dna. Dr. Neagoe/ Haralamb Fundăţeanu, febr. 1915, str. Dionisie 21, casa în stil Louis XVI cu un turn, prima expertiză arh. G. Mandrea
§  Smărăndescu locuia în str. Luterană 13 în 1915
§  F. Lescovar antreprenor vs. Soc. marilor stabilimente din Constanţa, noul Hotel Palace, 1914-1915, trebuia terminat în aug 1915, caiet de sarcini în limba franceză; 1912 arh. Henry Susskind şi Goul, T. Cananu
§  I.C.Arion chiriaş vs. D. Fintescu
§  Şt. Bunescu constructor vs. dr. Pascu Ev., imobil în str. Sf. Vineri 20, 1909-1910, expert arh. Dumitru P. Antonescu, refacerea caselor

CCCXXX/4

§  C.F.R., planuri 1913, inventare, str. I. C. Brătianu colţ cu str. Vienei, 1917

CCCXXXV/1, 139f
§  Şcoalele rurale tip, Tulcea, 1910, arh. J. Fakler (Smarandescu face expertiza)
§  Faţada principală UAUIM, proiect Gr. Cerchez, cupolă pe traveea cu intrarea principală şi turn cu acoperis cu pantă abruptă înspre sud
§  Imobil N.D. Campina, str. Brezoianu, 1910
§  P. Atanasovici-cred fost propr./ Witting, inters. Cl. Rahovei, str. Artei, 700 m.p., 1913
§  Anton Bărdescu, inters. Sf. Apostoli, str. Vînători, 1914
§  Clubul Tinerimei/Casa Emil Lahovari, 1913-1914, antrepriza F. Schmidts & Fii, str. Academiei 15; plan semnat de Gr. Cerkez (odai mansarda)
§  Conac Lelia Oteteleşanu, Caracal, Cesieni, jud. Roamanţi, planuri, 1915; adresa ei str. 11 februarie (Schitu Măgureanu) nr. 17 bis, cere onorariu 500 lei, lucrare neexecutată
§  Vila Zissu, Tekirghiol, 1909, diferite variante, foiţe de calc
§  Gh. Gh. Tomaziu avocat, Dorohoi; dorise sa construiască dar valoarea PS de 100000 lei nu si-o permitea, asa ca prefera sa repare casele vechi
§  Dr. A. sau Georges Stoicescu, 1924
§  Bădescu, str. Antim
§  Parcelarea A. Filipescu de pe Şos. Jianu
§  parcelare J. Allard et Baelde, în locul Soc. Tramvaiului vechi, adică Parcul Bonaparte, 1913
§  Parcelare A. Doiciu, teren Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Bd. I. Cuza (atunci: Dreptului 57, fostă Cuza) colţ cu Bd. Gării de Nord, pe exterior planşă scrie A. Doiciu,
§  Aneze la propr. Anagnostiade, bd. Colţei
§  Alexandru Apostolu, str. Columb Nou colţ cu Xenopol (fost Columb), arh. Scărlătescu, variantă neoclasică [variantă cu cupolă – AC 1915 pe numele Maria Apostolu, vezi la Toader Popescu; plan cu trasarea străzii peste proprietatea veche; tot acolo – planuri casa Ing. Văleanu 1921-1922]
§  Dr. Bruckner, Blvd. I. C. Bratianu, str. V. Conta 3
§  Mitică Vasilescu, fara adresa sau an
§  Dna. Olănescu, podul casei din str. Romană
§  Propr. Dr. Tomescu, Calea Victoriei, 1912 febr, 4 ap., f. lungă şi îngustă proprietatea
§  Goilav, Botoşani, ian 1911, 400 m.p.
§  Casa dr. Stoicescu, str. Corabia 5, amenajari interioare dependinte, martie 1913; Cesare Fantoli refuza pe motiv ca lucreaza la Legatia italiana
§  Heinrich Prager, str. Carol 26, 1911, 500 m.p., in spate str. Filitis, cu multe magazine la parter si etaj
§  Propr. Moroianu, str. Cantacuzino, colt str. Chiţu (Crinului), oct. 1909, pare a mai avea in dreapta o alta casa
§  Planuri cinematograf Pedrazzoli, 1910, fara adresa, foiţe de calc casabile
§  St. Stoicescu, inters. Str. Zefirului cu str. Ştefan Mihăileanu
§  Mişu Popescu, str. Tudor Vladimirescu, 1911
§  Teren str. Calomfirescu nr. 1 colţ cu str. T. Vladimirescu, pentru Stelian Popescu
§  Clubul Tinerimei, str. Clemenţei, piaţa Regele Carol, pe terenul dnei. Păucescu, 1910
§  Socoteli 1909-1911 cu colaboratorii: casele Comşa Dem. şi Moroianu Nae (martie 1909, L. Zumino); casa Eug. Costinescu şi Ionescu Călineşti Mih. (apr. 1909, A. Culina); casa Carlo Pedrazzoli (E. Petterneli, apr. 1909), Creditul Iaşi şi Casa Rădulescu Zoe (Zumino L., apr. 1909); casa An. Nedelcovici, Pedrazzoli C., Gr. Târnoveanu şi Urlăţeanu  (mai 1909, Ctin. Iotzu), casa Comşa şi Urlăţeanu (mai 1909, C. Pomponiu), casa Târnoveanu (Vârnav, mai 1909), Zumino L. la toate a colaboart în mai, Patria (iunie 1909, A. Culina), Dr. N. Albescu (iunie 1909, E. Petterneli), Ctin. Mănescu (iun. 1909, C. Iotzu), Z. Păucescu (iun. 1909, Peternelli si Zumino), A. Culina colaboreaza in iulie si la Păucescu Zoe. şi C. Pedrazzoli, din sept. 1909 casa Popescu Vasile (C. Iotzu), oct. 1909 A. Culina si C. Iotzu la casa Aristide Zissu, casa V. Lupescu (oct.1909,           C. Iotzu) casa Simionescu M (dec. 1909, Zumino L.), per total 18 santiere in 1909, apeox. 6388,05 lei platiti diferitilor colaboratori/antreprenori
§  Dudescu Gh. (ian. 1910, Zumino L.), Dragomirescu C. (febr. 1910, Zumino L.), Dr. Goilav (febr. 1910, A. Culina), Ioanid Iancu şi Ionescu Maior, Şcoale tip (mar. 1910, Zumino L.), Gen. Brătianu (apr. 1910, C. Iotzu), N. Dum. Câmpina, dr. Goilav si Ioanid Ionescu (apr. 1910, A. Culina), Ionescu Călineşti (A. Culina, mai 1910), Prager Victoria si Sturdza Scheianu (iun. 1910, A. Culina), Manescu C.C. (iul. 1910, C. Iotzu), Creditul International (sept. 1910, C. Iotzu), Simionescu Merei (oct. 1910, A. Culina), Dragomirescu, Popescu-Neagu, Prager Bulevard, Simionescu Merei, Sturdza Scheianu (nov. 1910, A. Culina), Al. Cottescu, Credit International , Popescu Tache, Sturdza Scheianu (dec. 1910, C. Iotzu), Dacia Dorobanti, Dragomirescu, Simionescu (dec. 1910, A. Culina), Stratulat (E. Peternelli, dec. 1910), 6279,10 lei platiti diferitilor colaboratori, 27 de lucrari in 1910
§  Popescu Tache (ian. 1911, A. Culina), Cottescu şi Ionescu Marin (C. Iotzu, ian. 1911), cu C. Nănescu (incepe sa colaboreze din ian. 1911) G. Plastara si N. Voinescu (febr. 1911, A. Culina), Popescu Stelian (febr. 1911, C. Iotzu), Bălescu D.D. si Neagu D. şi Plastara G. (mar. 1911, A. Culina), Ioanid I., Ratiu Victor si Sturdza S. (mar. 1911, C. Iotzu),  Voinescu N. (mar. 1911, Peternelli E.), Carageorgevici (mai 1911, E. Peternelli), Ioanid I, Neagu D. şi Stelian Popescu (din mai 1911 incepe sa colaboreze cu State Baloşin), col. Badulescu (iun. 1911, C. Iotzu), din iunie1911 apare Eug. Grossu la Balescu D.D., Banca Romaneasca Galaţi (St. Balosin si Eug. Grossu, iul. 1911), Balescu D.D., Cottescu Al, Ioanid Iancu, Ionescu Marin (iul. 1911, St. Balosin), Agricola (sept. 1911, C. Iotzu, Zumino L.), 18 lucrari
§  Curtea de Conturi in 1913 la MCIP, PS trebuie sa justifice tantiema (gratificatia) acordata pentru lucrarile scolare din 1910-1911 urmatorilor: PS, Popovici, Stănescu, Iofcin in valoare de 14647,50 lei aprobati de ministru

CCCXXXV/2, 142f
§  Mănăstirea Cernica, ospiciu pentru bătrîni, 1911
§  Case muncitoresti, undeva cu o denivelare de teren, text francez, pentru ing. Ralph Wimberg din str. Er. Grigorescu nr.8, 1920, parcelare cu locuinţe înşiruite, 3 perechi de loc. cuplate, una izolată, funcţie de statut beneficiari
§  Ing. C. Cassasovici, str. Maior Ene, 1921
§  Plan parcelare, 1920, fara alte detalii
§  Dna Lelia dr. G. Andrei Ionescu, str. L. Cazzavilan 34 colţ cu Transilvania, 1919-1920
§  Proiect Stoenescu, carte de vizita ing. E. Prager, pare a fi o dependinta
§  România Nouă, Intr. Zalomit 10, Smărăndescu proiectează o clădire lungă cu calcan pe marginea lotului, clădirea principală de pe lot exista, 1920; planuri 1920 arh. J. Gegkerle cladire cu mai multe etaje printre care si un spatiu de tipografie (in stanga ca vecini sunt moştenitorii Theodorei Cazzavilan Dumitrescu Câmpina), iar în dreapta (str. Brezoianu) moştenitorii Alexandrinei Alexandrescu
§  Cavou fam. Antoniu, cim. Bellu, 1912
§  Propr. M. Sc. Yarka-Davilla, 1919, Şos. Kiseleff 13 bis, foiţa calc cu 2 interioare, se dorea transformarea in stil Valois Henric II, Renastere italiană
§  Proiect tip locuinţe ţărăneşti
§  Soc. de asig. Agricola, Buc., Anton Pann, 5-7-9, o clădire perimetrală (cu calcan), 1920
§  Theodor Athanasiu (şi comp.), str. Carol 80-86, str. Halelor 21-25, str. Bazacca nr. 1-5, Bd. Maria, Bd. Colţea prelungit, 1918
§  Maurice Bertheil, propr. magazin in Calea Victoriei 56-60, bd. Pake, 1920, clădire cu faţada principală pe limita la str, ce merge f mult în adîncime, initial discuta de constructii, dar PS il sfatuieste sa vanda terenul; Bertheil avea in exploatare un cinematograf de la Soc. Imobiliara; contract de asociatie in participatiune cu PS pentru exploatarea cinematografului
§  Popescu Tudor avocat, str. Sf. Apostoli 10, 1920
§  Pârâianu, str Romană, teren 24,43 la stradă, adînc 29,4, construcţie la calcan
§  G. Olisevski, str. Ecaterina Teodoroiu (fostă Tunsului) 7, intre vecinii N.D.Ionescu (stg.) si Cristea Prunescu (dr.)
§  Teren Zănescu, str. Jules Michelet 15-17, 1268 m.p.
§  Trăsnea Greceanu, dna. Atanasovici, 553, 15 m.p., inters. Str. Romană, str. Cortului
§  Dr. Paraschivescu, 3-4 ap. pe etaj, parter pravalii, 3 etaje + mansarada, subsol spalatorii, ascensor, Calea Victoriei
§  Cinema Malaxa, două faţade principale pe str. Polizu (Ion Popa, Manea Pavelescu si Vasile Marinescu) şi Calea Griviţei (Bucarest Ferero), doar un plan de situaţie
§  Em Antonescu, bd. Elisabeta, fosta propr. baron de Waldberg, intre Monitorul Oficial (stg.) si Loteria Statului (dr.) fosta propr. Gen Boteanu, are pe latura din spate curtea bis. Sf. Ilie Gorgani, 1200 m.p.
§  Em Antonescu, Sf. Ştefan 26, 2 cladiri, in spate spre str. Zefirului 8, 1916-1926
§  Propr. Prager, 1910, forma L, sala de cinematograf, garaj de automobile (in interior), berarie (dr.)
§  Jacques Marcovici arhitect, Iaşi, două faţade principale pe str. V. Conta şi str. I.C.Brătianu, 1919, parcelare; face o descriere a lucrarilor sale din ultimii 10-12 ani, 1919 (f. 84)
§  Lista antreprenorilor de lucrări publice si particulare (f. 87)
§  Chiroiu, Bucureşti, inters. Teilor cu Viitor, 1911, anulat
§  Garajul A. Lipatti, str. Plantelor 21, 1911-1912
§  Paraschiv I. Noica, bd. Carol 45 cu str. Spătarului, 1912
§  Casa Rohr, Iaşi
§  Bercovici Adolf (bancher)- presedintele Scolii israelite Löbl, teren in str. Mircea Voda 16, 1916
§  Constantin Mavrodin (detaliu)
§  Cavou Th. Lipatti, 1919, neoromânesc
§  Stănescu, Grădina Blanduziei, 1919, proiecta o sală de spectacole pe aproape toată curtea, str. R. Poincare, cinema Volta langa propr. Stefan Petrovici-Armis
§  Creditul Func. Urban, Iaşi, str. Cucu, str. Alba, str. Şerban Vodă
§  Sanatoriu Gr./ M. &M. Alexandrescu, Cl. Serban Vodă, 1909, una din clădiri bară lungă intersectată la mijloc cu alt corp mai scurt perpendicular pe ea
§  Doiciu/ Min. Domeniilor, Şos. Col. Mihail Ghica, parcelare ce putea ajunge spre rondul Kiseleff I (daca Primaria ceda un teren Min. Domeniilor), 1915
§  Steriu, Ploieşti, 1917
§  (căp.) Comandor Neagu, 1917
§  Propr.Victor Biberia, 1919
§  Şcoala profesională „Elena Gh. Mârzescu” din Iaşi a Reuniunii femeilor române, doar texte, proiect de conductorul Tăutu sub controlul arh. Marcovici, 1919, Zoe P. Marzescu, sotia Min. de Interne (?); propunere pentru un local de bancă „Prima Societate de economii din urbea Iaşi”

CCCXXXV/3, 200f

§  Maior N.Ionescu, str. Armenească 39, teren dotal, 1910, acont 1000 lei în dec. 1910
§  MC Simionescu-Merei, propr. str. Polonă 140 pt. teren in str. Brutari 18, contract cu PS, 6% onorariu
§  Moştenitorii Dr. Stroescu, Sf. Maria 6, pentru str. Precupeţii vechi plan de situaţie 1911, proiect PS 1922, 1926, 3829, 65 m.p. în 2 loturi
§  Lotul Emilie A. Păunescu la Sinaia, str. Sf. Neculae, 300 m.p.
§  B. Chrissoveloni, I.C. Brătianu, iul. 1920, teren Zissu cumparat de Soc. Pr. Urbană, scris PS ca B. Chrissoveloni ar primi 60% din valoarea construcţiei de la Creditul Rural
§  D. Neagu, str. Batiştei 16, in Teleorman, moşia Sfinţeşti, 1915-1922, plan partial rupt, unele pe foiţe de calc
§  I. Wappner, blvd. I.C. Brătianu 78-80, 1920
§  Vila Becker, Sinaia, inters. Str. Principele Nicolae cu str. Proiectată, 1913
§  Concurs Piaţa Romei (acum Sf. Gheorghe Nou) şi Piaţa Victoriei, 1920, desenele cu propuneri doar pt Sf. Gheorghe Nou
§  Dna. Pictoreanu, Buc., str. Spiru haret/fîntînii, 1919-1920, mai multe planuri, fără faţadă
§  Gr. Noica, romană 199 bis, 1921, fără faţade, mai multe foi calc, par a fi două case pe lot
§  Dr. Jur. Romulus angelescu, str. sălciilor 16, adaos un etaj, 1921, devize şi multe calcule, 220 m.p. planuri pe foi de calc, o faţadă parter înalt, neoclasică
§  Gara de nord, Salonul regal, cca. 1921, listă oglinzi şi portrete regale
§  Concurs cimitir bellu nou (extindere), 1921
§  Casa panait ionescu, parcul filipescu, inters Aleea Alexandru cu o altă stradă, colţ dreapta AA, 1922 [poate fi Aleea Alexandru 33, de comparat cu poza; alături proprietatea Gh. Duca pe strada nenumită, pe cealaltă stradă], plan parter f. 107, 108, 111 (identice), par a fi două corpuri de case unite, S1=400 m.p., S2=550 m.p., plan etaj (f. 110, 112 id.), plan faţadă (f. 113) neoromânească, faţada principala (f. 114); versiune casă simplă (f. 116, 25 oct. 1921), versiune 2 case unite posterior dependinţe (f. 117, 23 oct. 1921), colt rotund dreapta cu copertină semicirculară tipică PS

§  Dna Eliza O. Soare, Calea Victoriei colţ cu str. Fântânei, casă veche, 1922
§  Iunie 1922, scrisoare dr. Avocat I. Malla, str. Carol 75, nemulţumit că PS întârzie şi sunt multe neclarităţi, renunţă la comandă, PS vorbeşte de un plan al scărilor
§  Dna gen. Z.Boerescu, str. Gr. Cobălcescu 25, ian. 1921, faţada tăiată
§  Alex C.ionescu din Lascar Catargiu 16, in  Parcul filipescu, fost al. Modrogan, fost Vulpache, 1922; S= 608,3 m.p.., langa propr. Victor Lazăr, în 1938 locuia Maria V. Ionescu (f. 122-123,  plan de situatie lot, in stanga era lotul 107, in dreapta Lazar de forma triunghiulara)
§  Dna Ing. Văleanu, inters. Str. D. Xenopol/columb cu str. Columb nou (Columb nou lega columb de armaşului aproape de intersecţia lor), 1921, langa imobilul Apostolu (nr. 17), in 1922 PS solicita planuri si un acont de 10000 lei din onorariu
§  Athenee Palace, modificări birouri, 1922
§  propr. fost ? Gen. Z. Boerescu, str. Cobălcescu 25, 1921
§  Ion Malla, nemulţumit de scări, 1922
§  Eliza O. Soare, C. Victoriei cu str. Fîntînei pe stânga, 1922
§  Plan tribună oficială
§  Moşt. D. Iancovici, str. Sfinţi-blvd. Domniţei, 1923
§  Gl. Mătăsaru, str. Gh. Gr. Cantacuzino/Frumoasă nr. 52, la inters. Cu “servitute comunală de trecere”, lîngă soc. Construcţia modernă, 1924, in dreapta vechea propr. Peretz
§  Căminul funcţionarilor Min. de interne, locuinţe colective, 1925
§  Gen. I. Popovici, str. Sfinţii Voievozi 57, 1924
§  Căminul studenţilor – Liga Culturală a lui N. Iorga, inters Calea Plevnei cu Schitu Măgureanu, 1925, angajat de Stelian Popescu
§  N. Titulescu, moşia Tituleşti, com. Ungureni, 1925, refacere după planuri arh. Mayer, il recomandă pe E. Prager pentru beton armat
§  casa smantanescu, carmen sylva (tekirghiol), 1925
§  casa c. Popescu, breaza, 1925
§  stelian popescu, teren cumpărat de la D. Neagu, schiţă 1925, str. Batiştei
§  Vila Stănceanu dinpredeal, 1926-1929
§  Vila t.constantinescu buşteni, str. Susai, arh. G. Cristinel cu Pomponiu, str.Prelungirea Dorobanti 153, noiembrie 1923, modificari PS
§  Biserica floreasca, 1926 restaurată prin CMI, gard cerut de Nicolae Ghika-Budeşti
§  Imobile apartamente Construcţia Modernă, arh. Mayer, pe Splaiul Mihai Vodă 8 şi str. Poliţiei 2448 m.p., invitaţie de participare
§  Construcţia modernă, matei voievod 8, 1929
§  Iancu petrescu, str. cavafii vechi, a doua clădire de la intersecţie spre dreapta, în dreptul celui de al doilea pateu de case din parcelare, vecin Bratianu, in fund Biserica Rasvan, pe coltul str. Apare propr. Marcus Blumfeld
§  Hotel Dacia, schiţă plan situaţie (acum Hanul lui Manuc)
§  Hotel Palace, constanţa, str. Canal, str. Bazaca, căldărari, aleea băicoianu
§  Ing. Marcovici, matei voievod 4, pe parcelă mai existau case
§  Casa Fotino, str. Caragiale 11 (fostă rotari) lîngă propr. Matei corbescu
§  Ing. Stănceanu, str. Brutari 32
§  Beatrice boldur-voinescu, buc., Str. Constantin 30, casă cu calcan pe fund de lot, PS nemulţumit că nu i-au respectat dispoziţiile, se dezice de orice responsabilitate dacă construcţia începe să crape

CCCXXXV/4, 173f.
§  Creditul rural, inters. str. Vienei cu bd I. C. Brătianu (acum: bd. Magheru-Bălcescu, în apropiere de casa dr. Vitzu/ casă ce era în faţa actualului bloc Eva)

CCCLI/5, 228f.
§  Acte de expertiză Tribunalul Ilfov
§  Calea Călăraşilor 317, 302, fost Şoseaua Vergului, Calea Şerban Vodă 189-193, 1930
§  Teatrul Liric din str. Valter Mărăcineanu, propr. Leon Popescu, 1929, semnează Ciortan, Pompilian şi Călinescu
§  1934 indiviziune Frederica Renier Fieschi şi Gianina gen. Găvănescu, str. Şelari 7, contraexpertiza la cea executata de arh. Dragu
§  1934, Staadecker, str. Lipscani 73 fost 59 şi str. Victoriei 22-24 fost 28-30, fam.Feller, fam. Sigmund Hechter, Ida Staadecker, Maria Hechter şi Oscar Staadecker, arh. Alex. Zaharia, PS si Ernest Doneaud, exista o evaluare semnata de arh. G. Simotta
§  1935, arh. Simion Vasilescu, imobilele av. Vasile Popescu din Calea Griviţei nr. 67, vd. Fraţii Askenasy
§  1936, PS cu G. Simotta si ing. G. Panaitopol, str. Radu Voda 13 colt cu str. Oiţelor, Max herdan vd. Allois Mueller
§  Av. Emil Ottulescu, 1937, str. Gen. Berthelot colt cu Popa Tatu, O.Borghi vanzator
§  Scoala primară din Bolintin din Vale, 1939
§  Atelierele şi depozitele CFPY, 1939
§  Camera de Muncă, Ploieşti, 1939
§  Gen. Constantin Orezeanu vs. Ing. Loewenton, str. C.A. Rosetti nr. 45, etajul III, 1939
§  Liste proprietati Creditul Urban:
Str. C.A. Rosetti nr. 23, Maria Pappadopol Catargi, 2025 m.p., 3 imobile
Constantin Miclescu, str. Dionisie 25, teren 645/2000, corp A 305 m.p. cu pivnita, parter, etaj, corp B cu 120 m.p. cu 2 etaje, 3,3 milioane lei, stanga Catargi, dreapta vecin Dr. Eliad, in fund propr. Culoglu
G. Constantinescu-Dragomireanu, blvd. Pache 54 şi str. Plantelor 77
Eugenia şi Ion Marinescu, str. N. Filipescu 14
Th. Săvulescu, str. N. Filipescu 12
Maria Dr. Urlătzianu, str. Dumbrava Roşie 12
Ion G. Eliad şi Lucreţia Th. Eftimiu, str. Sălciilor 11
Florica şi Col. Ştefan Paraschivescu, Aleea Blank B nr. 24
Alex. Gr. Ionescu, Blvd. Lascăr Catargiu 16
Gen. Ştefănescu-Amza, Parcul Bonaparte, Aleea Regina Maria 14
Alex. Oteteleşeanu, str. G. Ctin. Budişteanu nr. 10


CDIV/33
§  Copii diverse scrisori, dosarul conţine doar texte

CDXXVII/7
§  Copii diverse scrisori, dosarul conţine doar texte

CLXXVI/9

§  Goilav, str. Viitorului, 1910
§  Djaburov, Calea Victoriei si str. Academiei, 1931
§  Vila Stelian Popescu, Predeal, 1931, modificare
§  Plan conac moşie Girov, jud. Piaţa Neamţ, propr. Ing. Alex. Teodoreanu, 1930, sistematizare grădină, tennis, legume, garaj, flori
§  Plan de situaţie Cohen Lânaru, Sinaia, Valea Căşăriei, 1922
§  Propr. Corneliu Gregorian, Calea Moşilor 63 cu blvd. Domniţei, 1932
§  Cartierul Cumpătu din Sinaia
§  Propr. G. Bădescu, str. Gr. Cantacuzino 50-52 şi  Bacaloglu 1
§  Imobil MICA, Calea Victoriei, arh. Duiliu Marcu, mici intervenţii interioare
§  Planşe cu cărţile de vizită ale lui Smărăndescu: adrese în str. Mântuleasa 38, Karadgeorgevici 5, Calea Victoriei 200, Luterană 11/13
§  Registrul bibliotecii sale de arhitectură
§  Mapă modele de contracte
§  Program de concurs Palatul Administrativ al CFR, 1929
§  Palatul Ministerului de Interne, arh. Emil Nădejde, 1939; proiect I Paul Smărăndescu, proiect II Petre Antonescu
§  Tribuna poporului, 11 oct. 1944, P. Macovei contra arh. Constantin Iotzu legionar, apoi prieten al Mareşalului Antonescu

CDIV/33, registru copii scrisori 1908-1911, 523 f. calc
 • Impreuna cu E. Doneaud ref. lucrarile castigate in Iaşi, Slănic Moldova, 1908; deducem ca in febr. 1910 solicita sa se dizolve firma Smărăndescu & Doneaud deci o vreme au lucrat împreună in str. Karageorgevici nr. 5, aveau si hartie cu antet personalizat
 • Cavou Mănescu, 1908, propr. amana constructia si PS cere parerea arh. D. Maimarolu
 • E. Doneaud, proiect si supravghere construcţie propr.Ambrosie Tomasoglu din str. Mihai Vodă 5, 1909
 • PS receptia unei gherete de zid la imobilul Ion Vilacros din pasaj, pentru CFU Iaşi, 1908
 • Evaluare imobil CFU din Blvd. Pake 53,  locuit de dna. Cissescu, 1908-1909
 • Rep. Propr. C/Iatos din str. Basarabiei nr. 15 şi str. Petraşcu Vodă , 1909, executate de T. Mildner
 • Rep. Imobil A. Lindeberg trecut CFU Iaşi din str. Regală nr. 11, 1909, deviz suplimentar C. Pedrazzoli
 • Expertiza Ecaterina Ionescu, 1909
 • Devize propr. str. Karageorgevici 7-9, CFU Iaşi, 1909
 • Imobil in str. 11 februarie nr. 18 bis pentru Soc. Patria, 1909
 • Rep. CFU Iaşi, Calea Victoriei 169, 1909, ocupat de Scoala secundara de fete nr. 2 Carmen Sylva
 • Verificarea devizului ing. C. Pedrazzoli pentru rep. Apartamentului CFU Iasi din str. Doamnei fost ocupat de Schencker, 1909
 • Rep. Imobil Fleva din Calea Victoriei 169, 1909, pentru CFU Iaşi
 • Rep. Imobile Calea Văcăreşti 71, 73, 75, pentru CFU Iaşi
 • Onorariu CFU şi pentru imobile str. Sf. Spiridon 49, str. Şcoalei 6 şi Karageorgevici 5, 1909
 • Planuri, detalii, situaţii şi supravegherea Hotel Solacoglu din Piaţa Moşilor, 1909, neplătit de proprietari Constantin şi Ilie Solacoglu
 • Capela funerară Nedelcovici, 1909, lucrată de Boboc
 • Rep. Imobile CFU Iaşi din str. Karageorgevici nr. 2, 7-9
 • Proiect şi deviz pentru Soc. de Asigurare Dacia România, str. 11 Februarie nr. 17 bis, 1909, antrepriza Grant & Perlasca, 1910
 • Recepţie lucrări antreprenor Niţulescu in str. Karageorgevici nr. 5, 1909
 • Propr. Moroianu din str. Chiţu alături de casa sa, 1909, schiţă amintită în scrisoare
 • Expertiza alaturi de Thoma Dobrescu la Palatul Camerei de comert si Bursa
 • Dispută cu un domn Comşa, 1909, proiect neexecutat
 • Receptie provizorie lucrari ale lui C. Pedrazzoli in str. Spirei/Spiridon nr. 49, dec. 1909
 • Propunere vilă Zissu, Techirghiol, dec. 1909
 • Receptie lucrari antreprenor C. Bădulescu pentru str. Karageorgevici nr. 2, 5, 7, 9, dec. 1909, pentru CFU Iaşi
 • Receptie provizorie lucrari antreprenor C. Badulescu pentru imobilul Costea din str. Labirint 3 şi Calea Văcăreşti nr. 71-75, dec. 1909, pentru CFU Iaşi
 • Propr. unui doctor din Blvd. Regina Maria colţ cu Calea Văcăreşti, antreprenor Flachs, ian. 1910, mai avea de primit bani
 • Imobil maior N. I. Ionescu in str. Armenească 49, 1910
 • Deviz pentru MCIP, scoala tip rurala cu 2 clase si locuinta dirigintelui, Delta Dunarii, jud. Tulcea
 • Lucrări pentru Ionescu Călineşti la Drăgăşani, vorbeşte de stâlpii unei pivniţe de vinuri, 1910, ing. Belloni
 • Deviz si plan reparatii pentru CFU Iaşi, imobil str. Filaret 14-16, 1910
 • Planuri pentru CFU Iaşi, Calea Victoriei 30, propr. av. I. Villacros, antre. C. Pedrazzoli
 • Rep. Propr. Rădulescu din str. Dr. Iatropol 25 pentru CFU Iaşi
 • Rep. Propr. I. Movilă din str. Popa Petre pentru CFU Iaşi, 1910
 • Instalaţii pentru imobilul CFU Iaşi din str. Polonă 80 fostă 220 şi în str. Bordeilor 1 colţ cu str. Heliade, propr. str. Saturn 38, str. Costache Negri nr. 18 şi 20, str. Negru Vodă nr. 15, str. Spaniolă 4-6, 1910
 • Soc. Creditul Internaţional din str. Lipscani nr. 81, pavilion pentru vânzarea berii, pavilion mic ornamentat, pavilion mic simplu in Piaţa Amzei, 1910
 • Rep. Ext. Imobil CFU Iaşi din str. Pitagora 32, Splaiul Rosetti 14bis
 • Vizită în Râmnicu Vâlcea, imobil fost Zamfir Popescu, CFU Iaşi, str. Mihai Bravu 4, 1910
 • Ofertă planuri şi coordonare lucrări Cercul Militar din Bucureşti, către col. Romniceanu, 1910
 • Propr. Ing. V. Lupescu din str. Teilor 32, 1910, planuri pentru casa in str. Aureliu
 • Probleme cu onorariile neachitate sau reduse de CFU Iaşi

CDXXVII/7, 409 f., perioada 1911-1924, registru copier scrisori

 • Casa Sturdza/Scheianu din str. G.C. Cantacuzino, deviz 1911
 • Receptie lucrari C. Badulescu in str. Polona 80, str. Radulescu 10-12, str. C. Negri 18-20, str. Negru Voda 15, str. Saturn 9, str. Spaniola 4-6 pentru CFU Iaşi
 • Propr. Popescu, ing. Stamatopol, 1911
 • Propr. Bălescu, Blvd. Colţei 18, 1911, propr. amana lucrarile pentru 1912
 • Continuă cu Doneaud lucrările la Maternitatea din Iaşi şi negocierile pentru Stabilimentul din Slănic cu Ep. Sf. Spiridon Iaşi, 1911
 • Banca Românească, proiect în Galaţi, 1911
 • Propr. Stamatopol din Turnu Severin, 1911
 • Rep. Imobil Goldstein acum CFU Iaşi, str. Bordei 3, imobil Olteniceanu din Calea Văcăreşti 231-233, 1911
 • Nemulţumit de ing. Hartel care lucra la propr.Ioanid din str. Armenească, 1911
 • Recepţia lucrărilor executate de T. Mildner tinichigiu in Blvd. Ferdinand 55 bis, fosta A.M. Prager acum CFU Iaşi
 • Giacomo Mosca, Sinaia, 1912, stabilea o intrevedere in ian. 20 pentru explicatii
 • Expertiza imobile CFU Iaşi din str. Căluşei nr. 2, str. Pantlimon 29 şi str. Traian 210
 • Adresa catre dl. Cavadia ref. planuri pentru Casa Creţeanu din Calea Victoriei
 • Soc. cooperativa Predealul din str. Caprioarei 47, Bucuresti
 • Casa Marcovici în Odobeşti, 1912, neexec.
 • Casa prietenului Pastara pentru blvd. Colţei, realizate in 1911, neexec. 1912
 • Reprosuri Cavadia, Rădulescu, neplata onorarii sau neexec. Lucrari
 • Casa Catargiu in Iaşi, nu mai stia nimic in 1912 iulie
 • Scrisori cu diferiti antreprenori
 • Soc. Agricola, 1912
 • Sanatoriul Dr. Antoniu, 1913
 • Cazinoul din Buşteni pentru Soc. Marilor Stabilimente din Buşteni, 1913, propunere acceptată
 • Noul palat al Soc. CFU pe blvd. Ion C. Brătianu, 1915
 • Casa Mortzun, ministru de interne, 1915
 • Casa Gh. D. Ionescu din str. Puţu de piatră 10/12/16, 1914-1916, diferend cu antrepriza Hartel
 • Casa Hagi-Panteli, blvd. Domniţei 32, antrepriza Hartel, 1916
 • Casa M. Pherekyde, str. Romană 29, antrepriza Hartel, 1916
 • Vila Pictorian din Sinaia, 1916
 • Casa Taciu din str. Columb, 1916
 • Casa Fundăţeanu, antrepriza Vignali & Gambara, solicita onorariu in martie 1916
 • Casa Nicolau din str. Romană, 1916
 • Modificarea casei Popescu din str. Dionisie, mai 1916, solicita onorariul
 • In 1916 nu se angajau lucrari, pe fondul razboiului mondial si a asteptarii intrarii tarii noastre si incerca sa recupereze sumele restante din anii precedenti: Ţaciu, Manissalian, Antoniu, Fundăţeanu, Popescu Tache, Gogu Matey
 • Imobilele proprii din Calea Victoriei 200 si str. Sfinţilor 49 erau inchiriate, 1919
 • Scrisori cu Melik (casa in Titan, jud. Buzău), Boerescu (str. Cobalcescu 25), Banca Generala a Tarii Romanesti (extindere 2 etaje), Hotel Athenee Palace, (extindere cu un etaj), extindere Baia Centrala pentru propr. I. Wappner, Boldur-Voinescu, Marmorosch Blank pentru transformarea Sanatoriului Olăneşti, Maltezeanu şi Roller (extindere in Pasajul Macca), transformarea casei Cassassovici,Soc. Dacia România la Sinaia, Soc. Agricola imobil in str. Anton Pan, str. Poetului, 1920-1921
 • Conductor Mişu Andias, Sinaia, Vila cea mare şi cea mică a Inst. Balnear din Sinaia,1922
 • Dl. Gheorghiu, 1922
 • Banca Cerealiştilor, str. Academiei, 1922
 • Dl. Robescu, Atanasovici, 1922
 • Hipodrom, 1923
 • Şantier in str. Sfinţilor 49, 1923, antrepriza T. Eremia
 • Soc. de vânzare a hârtiei, str. M. Millo, 1923, antr. Ing. N. Brătescu
 • N. Ciocos, antreprenor la casa Colibăşeanu, 1923
 • Vila Hoenig, Şosea, 1923
 • Casa Ţaciu, str. Dionisie. 1923
 • Casa Hassan, 1923, mobilier inclusiv
 • Soc. Astra Română, 1923
  Arh. Adrian Bălteanu, istoric de artă Oana Marinache, istoric Alina Havreliuc, istoric Raluca Tănăsescu

Comments

Popular posts from this blog

Atelierele lunii aprilie

Lucrari private Petre Antonescu